KIWA CERTIFICAAT installateur BRL K903/07.

Joontjes BV is per 23-04-2010 Kiwa gecertificeerd installateur BRL-K903/07 bovengrondse tankinstallaties.
Vanaf 1 januari 2015 gaat de nieuwe regelgeving voor thuisopslag van gasolie en dieselolie van kracht. Als KIWA gecertificeerd installateur leveren en plaatsen wij uit eigen voorraad Kiwa gekeurde brandstoftanks voorzien van alle benodigde certificaten.

Voor meer informatie klik hier